Индекс Н23ДПЛ (Классификационные индексы ГПИБ (с 1996 г.))
Государственная публичная историческая библиотека России

Индекс Н23ДПЛ (Классификационные индексы ГПИБ (с 1996 г.))

Название
Автор/Редактор
Место издания
Год издания
Действие
1
Статья
"Московские войска и казацкие заднепровские стягиваются под Ромны"
Мыцык Юрий Андреевич Москва
2
Книга
"Русское дело в Северо-Западном крае" через призму iсторii магнатських архiвiв Сапег та Радзивiллiв у XIX cт.
Ульяновський Василь Iринархович Киiв 1998
3
Книга
90 lat Centralnego Archiwum Wojskowego
Zak Andrzej Czeslaw Warszawa 2008
4
Книга
Archiva: przepisy prawne
Goral Jerzy Torun 1997
5
Книга
Archiwa, archiwisci i nauczyciele (Szczecin- Chicago)
Frankel Maria Szczecin 2002
6
Книга (аналит. описание)
Archiwalia po Bronislawie Pilsudskim w Bibliotece PAN w Krakowie i ich wykorzystanie.
Majewicz Alfred F.
7
Книга
Archiwum Opozycji
Iwaszkiewicz Agnieszka Warszawa 2001
8
Книга
Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzynskiego
Towarzystwo Milosnikow Historii,Drozdowski Marian Marek,Kaczynski Lech Warszawa 2004
9
Книга
Gegenwartiger Stand der Quellen zur Geschichte der Arbeiterbewegung in polnischen Archiven, Bibliotheken und Museen
Tych Feliks Bonn 1993
10
Книга
Jubileusz 60-lecia Archiwum Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu
Stowarzyszenie Archiwistow Polskich,Stryjkowski Krzysztof Poznan 2009
11
Книга
Judaica w aktach Centralnych Wladz Wyznaniowych Krolestwa Polskiego Archiwum Glownego Akt Dawnych
Wodzinski Marcin Wroclaw 2010
12
Книга
Katalog 2008
Wydawnictwa Naczelnej Direkcji Archiwow Panstwowych, Walewska Jolanta Warszawa 2008
13
Книга
Les sources de l'histoire de la Pologne et des polonais dans les Archives francaises
Brunel Ghislain Paris 2003
14
Книга
Miasta Morza Baltyckiego
Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych,Flis Stanislaw Warszawa 2007
15
Книга
Miedzy Sekwana a Wisla: zrodla do dziejow Francji i stosunkow polsko-francuskich w archiwach polskich
Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych,Laszuk Anna Warszawa 2002
16
Книга
Mors sola victris, gloria victis
Archiwum Glowne Akt Dawnych (Warszawa),Lewandowska Dorota,Rdzanek Izabella Warszawa 2012
17
Книга
Nestor Machno w Polsce
Przyborowski Michal, Wierzchos Dariusz Poznan 2012
18
Книга (аналит. описание)
Nowe zrodla do slaskiej skarbowosci XVI w. z Archiwum Archidiecezjalnego we Wroclawiu. Studium tekstu sygn. VIa 1, s. 236 - 242.
Orzechowski Kazimierz
19
Книга
Odrodzenie Wojska Polskiego, 1918-1921: w materialach Centralnego Archiwum Wojskowego
Ministerstwo Obrony Narodowej,Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Boleslawa Waligory,Wesolowski Andrzej Warszawa 2008
20
Книга
Pamietnik VI Ogolnopolskiego Zjazdu Studentow Archiwistyki
Kolo Naukowe Studentow Archiwistyki Uniwersytetu Wroclawskiego,Harc Lucyna,Miesiac - Stepinska Anna Wroclaw 2005